Kategori: Vertigo Tedavisi

vertigo-nedir

Vertigo Baş Dönmesi Nedir?

Vertigo Baş Dönmesi Nedir?

Vertigo (baş dönmesi) dönme illüzyonudur. Sağ veya sol vestibüler çekirdek arasındaki eşit olmayan nöral aktiviteye bağlı olarak ortaya çıkar. İpsilateral vestibüler çekirdeği inhibe eden vestibüler son organın, vestibüler sinirin veya çekirdeğin ya da vestibülo-serebellumun ani tek taraflı hasarı sonucu vertigo gelişebilir. Eş zamanlı bilateral gelişen vestibüler hasar denge bozukluğuna neden olur; vertigoya neden olmaz

Sersemlik Hissi Vertigomudur?

Dizziness, Anglosakson kültüründe, hastalar tarafından vertigo yerine kullanılmaktadır; ancak sözcüğün Türkçe karşılığı yoktur. Dizziness -başta hafiflik, bayılma öncesi durum, dengesizlik, teknede sallanır gibi olma- gibi durumları tanımlamak için kullanılır. Bizim hastalarımız tarafından da vertigo, dizziness ve dengesizliği tanımlayan yakınmalar için de kullanılmaktadır. Bu nedenle, hastanın yakınmasına neden olanın vertigo mu, dizziness mı yoksa dengesizlik mi olduğunu anlamak için çok iyi öykü alınmalıdır. Hastanın yakınmasını anlatmasına izin vermek gerekir

Vertigo Sıklığı Nedir?

Vertigo ve dizziness, baş ağrısından sonra hekime başvuruda en sık yakınmadır. Yapılan epidemiyolojik çalışmalar vertigo ve dizzinessın nufüsun % 20-30’nunu etkilediğini göstermiştir. Bu yakınmalara, günlük pratikte çok sık karşılaşıldığı için böyle hastaların iyi değerlendirilerek yönlendirilmesi gerekir. Vertigo ve dizziness, farklı etiyoloji ve patogenezlerin neden olduğu disiplinler arası yaklaşımla aydınlatılabilecek multisensoriyel ve sensorimotor bir sendromdur.

vertigo
vertigo

En Sık Vertigo Sebepleri Nelerdir ?

Benign paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV) erişkinlerde tekrarlayan vertigonun en sık nedenidir.

BPPV’nin meydana gelmesi için otokoninin utriküler maküladan kopması ve semisirküler kanallardan birine düşmesi gerekir (2). BPPV’nin yaşam boyu prevelansı 2.4%’ dır (3). BPPV nörootoloji kliniklerinde en sık görülen vertigo nedeni olduğu için iyi tanınması ve tedavi edilmesi gerekir. Kadınlarda daha sık görülür, bunun nedeni olarak migrenin kadınlarda daha sık görülmesi, BPPV ve migren birlikteliği ile açıklanabilir (4). BPPV’de posteriyor kanal en sık etkilenen kanaldır ve sağ posteriyor kanal en sık sağ tarafa yatıldığı için daha fazla etkilenir (5). Lateral kanal ise olguların %10-17’ sinde etkilenir (6). BPPV’nin tanımındaki ‘benign’ sözcüğü hastalığın ilerleyici olmadığını ve spontan remisyona girebileceğini belirtmek için kullanılır (7). Yapılan çalışmalarda, BPPV hastalarında düşme ve depresyon insidansında artma ve günlük yaşam aktivitesinde azalma bildirilmiştir (8, 9,10). Semptomatik dönemde hastaların % 24’ü araba kullanmayı bıraktığı, %18’nin evden çıkmadığı gösterilmiştir (3). Yukarıda belirtilen özelliklerden hastalığın kişilerin yaşam aktivitelerini ciddi olarak kısıtladığı görülmektedir. Bu nedenle, hastalığın ‘benign’ olarak adlandırılması tartışılabilir.

BPPV klinik tablosuna, kalsiyum karbonat kristalleri utriküler makuldan kopup semisirküler kanallardan birine düşmesi neden olur. Posteriyor kanal, yerleşimi nedeniyle olguların büyük bir kısmında etkilenen kanaldır. Kanalolitiaziste kalsiyum karbonat kristallerinin kanal içinde serbest olarak dolaşıp belli baş hareketleri ile kupulanın ampullapedal ya da ampullafugal defleksiyonuna neden olur. Kupulolitiaziste ise kalsiyum karbonat kristallerinin kanala yapışması sonucu benzer klinik tabloya neden olur. He iki durumda da baş dönmesi ve etkilenen kanala özgü nistagmusun ortaya çıkmasına neden olur. Olguların %80’ninde neden kanalolitiazistir.

 

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Tel: +90 505 914 53 66
Mail: dr.rasitcevizci@gmail.com

burun-estetigi-ameliyati

Rinoplasti Burun Estetiği

Rinoplasti Burun Estetiği Rinoplasti burun estetiği temelde iki sebepten dolayı başvurulan bir cerrahi operasyondur , …

revizyon-burun-ameliyati

Revizyon Burun Ameliyatı

Revizyon Burun Ameliyatı Revizyon burun ameliyatı daha önce estetik burun ameliyatı olmuş ve sonuçtan memnun olmayan …

vertigo-nedir

Vertigo Baş Dönmesi Nedir?

Vertigo Baş Dönmesi Nedir? Vertigo (baş dönmesi) dönme illüzyonudur. Sağ veya sol vestibüler çekirdek arasındaki …